Illustration

Communal Non-Profit Enterprise"Vinnytsia Regional Medical Center for the Rehabilitation of Children"of Vinnytsia Regional Council

Illustration

Communal Non-Profit Enterprise
"Vinnytsia Regional Medical Center for the Rehabilitation of Children"
of Vinnytsia Regional Council

Географічні особливості та природні ресурси громади:

  Загальна площа: 28 750 км²
  Кількість населення: 1 350 564 особи
  Кількість об’єктів медичної інфраструктури: 122
  Полтавська область складається з 4 районів: Полтавський, Миргородський, Лубенський, Кременчуцький та 60 територіальних громад
  Полтавська область має найбільшу в Україні кількість областей – сусідів – 7
  На Полтавщині розвідано біля 300 родовищ корисних
  копалин, серед яких нафта, газ та конденсат, залізна руда, граніт, пісок, глина, бішофіт та інші
  Природно-заповідний фонд: 142,5 тис. га
  Лісовий фонд: 285,7 тис. ГА
  Водний фонд: 146 річок загальною протяжністю 5101 км. Дніпро, Псел, Ворскла, Сула, Оріль та їх притоки

Географічні особливості та природні ресурси громади:

  Загальна площа: 28 750 км²
  Кількість населення: 1 350 564 особи
  Кількість об’єктів медичної інфраструктури: 122
  Полтавська область складається з 4 районів: Полтавський, Миргородський, Лубенський, Кременчуцький та 60 територіальних громад
  Полтавська область має найбільшу в Україні кількість областей – сусідів – 7
  На Полтавщині розвідано біля 300 родовищ кориснихкопалин, серед яких нафта, газ та конденсат, залізна руда, граніт, пісок, глина, бішофіт та інші
  Природно-заповідний фонд: 142,5 тис. га
  Лісовий фонд: 285,7 тис. ГА
  Водний фонд: 146 річок загальною протяжністю 5101 км. Дніпро, Псел, Ворскла, Сула, Оріль та їх притоки

ПРОЄКТИ,ЩО БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНІна форумі

Illustration

Реконструкція корпусу центру реабілітаційної медицини КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради»

  Проєкт має інвестиційну привабливість

Результативність проєкту:● збільшення кількості ліжок з 30 до 50;● пацієнти зможуть перебувати в комфортних умовах;●оснащення інноваційним обладнанням з урахуванням вимог інклюзивності приміщень;● буде створено оснащені сучасним обладнанням зали фізичної терапії та кінезотерапії, кабінети апаратної фізіотерапії, ерготерапії, психологічної підтримки, асистивних технологій;● тренажери та медична апаратура для реабілітації дасть можливості для повного або часткового відновлення функціональних порушень у пацієнтів, у тому числі отриманих внаслідок мінно-вибухових травм, дозволить відновлювати ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок; ● лікарняний ліфт забезпечить безперешкодний доступ до 2-го поверху будівлі;● інклюзивність простору: безперешкодне пересування всередині.

Illustration

Реконструкція комплексу будівель Комунального підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради»

  Проєкт має інвестиційну привабливість

Мета: відновлення лікувально-діагностичних корпусів, відділень паліативного догляду та реабілітації, будівель господарського комплексу з гаражами, складських приміщень, будівлі харчоблоку, патолого-анатомічного відділення, центру ментального здоров’я, експертних приміщень, відділень для застосування примусових заходів медичного характеру, будівлі СТО, прохідної та лікувально-трудових майстерень в закладі для забезпечення висококваліфікованої медичної допомоги населенню країни. Очікуваний результат: приведення приміщень будівель закладу де перебувають пацієнти у до будівельних норм ДБН, що в свою чергу осучаснить дизайн приміщень як невід’ємну складову надання якісних медичних послуг, що підвищить рівень задоволеності пацієнтів та медичного персоналу; поліпшення якості життя та зниження соціальної напруги в суспільстві; покращення умов перебування пацієнтів у закладі; забезпечення доступності до медичного закладу для осіб з обмеженими фізичними можливостями; приведення відділень для застосування примусових заходів медичного характеру до вимог наказу МОЗ №992.

ПРОЄКТИ,ЩО БУДУТЬ ПРЕДСТАВЛЕНІна форумі

Illustration

Реконструкція корпусу центру реабілітаційної медицини КП «Полтавська обласна клінічна лікарня ім. М.В.Скліфосовського Полтавської обласної ради»

  Проєкт має інвестиційну привабливість

Результативність проєкту:● збільшення кількості ліжок з 30 до 50;● пацієнти зможуть перебувати в комфортних умовах;●оснащення інноваційним обладнанням з урахуванням вимог інклюзивності приміщень;● буде створено оснащені сучасним обладнанням зали фізичної терапії та кінезотерапії, кабінети апаратної фізіотерапії, ерготерапії, психологічної підтримки, асистивних технологій;● тренажери та медична апаратура для реабілітації дасть можливості для повного або часткового відновлення функціональних порушень у пацієнтів, у тому числі отриманих внаслідок мінно-вибухових травм, дозволить відновлювати ходу, втрачені функції верхніх і нижніх кінцівок; ● лікарняний ліфт забезпечить безперешкодний доступ до 2-го поверху будівлі;● інклюзивність простору: безперешкодне пересування всередині.

Illustration

Реконструкція комплексу будівель Комунального підприємства «Обласний заклад з надання психіатричної допомоги Полтавської обласної ради»

  Проєкт має інвестиційну привабливість

Мета: відновлення лікувально-діагностичних корпусів, відділень паліативного догляду та реабілітації, будівель господарського комплексу з гаражами, складських приміщень, будівлі харчоблоку, патолого-анатомічного відділення, центру ментального здоров’я, експертних приміщень, відділень для застосування примусових заходів медичного характеру, будівлі СТО, прохідної та лікувально-трудових майстерень в закладі для забезпечення висококваліфікованої медичної допомоги населенню країни. Очікуваний результат: приведення приміщень будівель закладу де перебувають пацієнти у до будівельних норм ДБН, що в свою чергу осучаснить дизайн приміщень як невід’ємну складову надання якісних медичних послуг, що підвищить рівень задоволеності пацієнтів та медичного персоналу; поліпшення якості життя та зниження соціальної напруги в суспільстві; покращення умов перебування пацієнтів у закладі; забезпечення доступності до медичного закладу для осіб з обмеженими фізичними можливостями; приведення відділень для застосування примусових заходів медичного характеру до вимог наказу МОЗ №992.

ПРІОРІТЕТИ МІЖНАРОДНОго СПІВРОБІТНИЦТВА

Міжнародна діяльність Полтавської області спрямована на розвиток і розширення міжрегіональних контактів області з провідними країнами світу у економічній, науково-технічній, культурній та соціальній сферах.

Серед пріоритетів діяльності Полтавської області є:

✓ Розвиток міжнародного співробітництва

✓ Зростання зовнішньоекономічної діяльності

✓ Посилення ділових взаємовідносин регіону з іноземними таміжнародними партнерами

ПРІОРІТЕТИ МІЖНАРОДНО СПІВРОБІТНИЦТВА

Міжнародна діяльність Полтавської області спрямована на розвиток і розширення міжрегіональних контактів області з провідними країнами світу у економічній, науково-технічній, культурній та соціальній сферах.

Серед пріоритетів діяльності Полтавської області є:

✓ Розвиток міжнародного співробітництва

✓ Зростання зовнішньоекономічної діяльності

✓ Посилення ділових взаємовідносин регіону з іноземними таміжнародними партнерами

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

 • Layer 8

  Високорозвинений регіон

Полтавщина — високорозвинений регіон у центрі України. Згідно з рейтингом Мінрегіону у 2019 році Полтавська область продовжила утримувати стійкі позиції серед областей-лідерів за напрямками: «Економічна ефективність», «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», «Фінансова самодостатність». Валовий регіональний продукт Полтавщини становив 150,9 млрд грн, а в розрахунку на одну особу — 106,2 тис. грн.

 • Іноземні/капітальні інвестиції, та структура експорту

Аналіз прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій, а також структури експорту свідчать про гостру потребу в залученні значних обсягів інвестицій у такі перспективні галузі як машинобудування, харчову промисловість, які залишаються недоінвестованими. Збільшення інвестицій у високотехнологічні галузі дозволить поступово вдосконалювати структуру регіональної економіки, що є дуже актуальним для регіону, а також впроваджувати інноваційні розробки в перспективних галузях регіону.

 • Розвиток індустріальних парків

Територіальні громади області розглядають можливість створення індустріальних парків на своїй території. 19 територіальних громад Полтавщини мають потенційно придатні земельні ділянки для створення індустріальних парків на території Полтавської області. Але більшість з них через повномасштабну війну на території України призупинили активні дії щодо створення індустріальних парків до закінчення війни.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ

 • Layer 8

  Високорозвинений регіон

Полтавщина — високорозвинений регіон у центрі України. Згідно з рейтингом Мінрегіону у 2019 році Полтавська область продовжила утримувати стійкі позиції серед областей-лідерів за напрямками: «Економічна ефективність», «Інвестиційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця», «Фінансова самодостатність». Валовий регіональний продукт Полтавщини становив 150,9 млрд грн, а в розрахунку на одну особу — 106,2 тис. грн.

 • Іноземні/капітальні інвестиції, та структура експорту

Аналіз прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій, а також структури експорту свідчать про гостру потребу в залученні значних обсягів інвестицій у такі перспективні галузі як машинобудування, харчову промисловість, які залишаються недоінвестованими. Збільшення інвестицій у високотехнологічні галузі дозволить поступово вдосконалювати структуру регіональної економіки, що є дуже актуальним для регіону, а також впроваджувати інноваційні розробки в перспективних галузях регіону.

 • Розвиток індустріальних парків

Територіальні громади області розглядають можливість створення індустріальних парків на своїй території. 19 територіальних громад Полтавщини мають потенційно придатні земельні ділянки для створення індустріальних парків на території Полтавської області. Але більшість з них через повномасштабну війну на території України призупинили активні дії щодо створення індустріальних парків до закінчення війни.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Heading photo

Капітальний ремонт приміщень будівлі 4, 5-а відділень КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного бюджету та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.Проєкт передбачає розміщення на першому та другому поверхах двоповерхової будівлі відділення реабілітації для постраждалих внаслідок військових дій та відокремленого блоку приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Це покращує умови перебування пацієнтів у закладі, доступність до медичного закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом адаптації архітектурного простору до потреб маломобільних громадян та осіб з інвалідністю, що підвищує рівень задоволеності пацієнтів та медичного персоналу.Проєкт насамперед спрямований для надання сучасної висококваліфікованої допомоги людям, що постраждали внаслідок військових дій.

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЄКТИ

Heading photo

Капітальний ремонт приміщень будівлі 4, 5-а відділень КП "Обласний заклад з надання психіатричної допомоги" для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

Проєкт реалізується за рахунок коштів обласного бюджету та коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.Проєкт передбачає розміщення на першому та другому поверхах двоповерхової будівлі відділення реабілітації для постраждалих внаслідок військових дій та відокремленого блоку приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб. Це покращує умови перебування пацієнтів у закладі, доступність до медичного закладу осіб з обмеженими фізичними можливостями шляхом адаптації архітектурного простору до потреб маломобільних громадян та осіб з інвалідністю, що підвищує рівень задоволеності пацієнтів та медичного персоналу.Проєкт насамперед спрямований для надання сучасної висококваліфікованої допомоги людям, що постраждали внаслідок військових дій.

ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОГРАМИ

 • 1

  Програма економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2024 рік

 • 2

  Стратегія розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки

 • 3

  Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2024 рік

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

ЗАТВЕРДЖЕНІ ПРОГРАМИ

 • 1

  Програма економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2024 рік

 • 2

  Стратегія розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки

 • 3

  Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2024 рік

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ

Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної спеціалізованої допомоги, досягнення максимально можливого рівня здоров’я жителів області, незалежно від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров’я мешканців протягом усього їх життя.

ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Полтавська область відноситься до числа лідерів з розвинутою промисловою базою.Виробнича спеціалізація області: видобуток вуглеводнів, розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, харчових продуктів і напоїв, хімічної продукції, машинобудування. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5 – 6 місця серед регіонів України та забезпечує понад 7% загальнодержавного обсягу. В промисловому виробництві зосереджено близько 1300 підприємств різних форм власності.

 • Illustration

  ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

  Гірничодобувна галузь має найбільшу вагу в промисловому секторі регіональної економіки, що обумовлено наявністю розвіданих запасів залізних руд(понад 17% від запасів України), значна частина з них – багаті руди.

 • Illustration

  ПАТ «Укртатнафта»

  Наявність значних запасів вуглеводнів в регіоні сприяли формуванню потужної нафтодобувної галузі Полтавщини: понад 43% українського газу, 60% газового конденсату та 10% нафти видобувається з надр Полтавщини. Видобуток вуглеводнів здійснюється у 16 районах області.

 • Illustration

  ПАТ «Крюківський вагонобудівнийзавод»

  Серед провідних галузей промисловості слід окремо виділити машинобудівний комплекс. У структурі галузі основними є залізничне машинобудування, автомобільна техніка, технологічне устаткування для хімічної, харчової і легкої індустрії, електричне та електронне устаткування, верстато- та приладобудування.

ПРОМИСЛОВІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЇ

Полтавська область відноситься до числа лідерів з розвинутою промисловою базою.Виробнича спеціалізація області: видобуток вуглеводнів, розроблення кар’єрів, виробництво коксу та продуктів нафтопереробки, харчових продуктів і напоїв, хімічної продукції, машинобудування. За обсягами реалізованої промислової продукції область займає 5 – 6 місця серед регіонів України та забезпечує понад 7% загальнодержавного обсягу. В промисловому виробництві зосереджено близько 1300 підприємств різних форм власності.

 • Illustration

  ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат»

  Гірничодобувна галузь має найбільшу вагу в промисловому секторі регіональної економіки, що обумовлено наявністю розвіданих запасів залізних руд(понад 17% від запасів України), значна частина з них – багаті руди.

 • Illustration

  ПАТ «Укртатнафта»

  Наявність значних запасів вуглеводнів в регіоні сприяли формуванню потужної нафтодобувної галузі Полтавщини: понад 43% українського газу, 60% газового конденсату та 10% нафти видобувається з надр Полтавщини. Видобуток вуглеводнів здійснюється у 16 районах області.

 • Illustration

  ПАТ «Крюківський вагонобудівнийзавод»

  Серед провідних галузей промисловості слід окремо виділити машинобудівний комплекс. У структурі галузі основними є залізничне машинобудування, автомобільна техніка, технологічне устаткування для хімічної, харчової і легкої індустрії, електричне та електронне устаткування, верстато- та приладобудування.

Illustration

Полтавська обласна рада

Біленький Олександр

Голова Полтавської обласної ради

E-mail: moc.liamg%40lp.adarlboТел.: +380954547379 - Олеся Дроботенко (Начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради)oblrada-pl.gov.ua

Illustration

Полтавська обласна рада

Біленький Олександр

Голова Полтавської обласної ради

E-mail: moc.liamg%40lp.adarlboТел.: +380954547379 - Олеся Дроботенко (Начальник відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату Полтавської обласної ради)oblrada-pl.gov.ua